Navigáció 
nnorbert -
Bemutatkozás
Bemutatkozás
 
Martonvásár térségében a 19. század végén indult útjára az önkéntes tűzoltó mozgalom, Martonvásáron 1888-ban, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség megalakulásának évében jött létre a helyi tűzoltószervezet. Idővel minden környező településen tűzoltó egyesületet alakított a lakosság, mely szerveződések – a lehetőségektől és adottságoktól függő – helyi védelmi képességet biztosítottak a bajbajutottak megsegítésére. 
A tűzoltó egyesületek a segítségnyújtáson túl számos további területen is részévé váltak a helyi közösségek életének, így például tűzoltózenekart működtettek, versenyeken jeleskedtek, aktívan részt vettek a nemzetközi testvértelepülési kapcsolatok kialakulásában.
A martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egylet 1926-ban létesült fúvószenekara

A Martonvásár Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésében az elmúlt évszázad végére és a kétezres évek elejére az eszközállomány vonatkozásában jelentős fejlődés történt. A szervezet megfelelő állapotú és összeállítású szakfelszerelés- és járműállománnyal rendelkezett szinte minden fontosabb tűzoltási, illetve műszaki mentési feladatra, így például gépjárműfecskendő, csapatszállító gépjármű, szivattyúk, hidraulikus feszítő-vágó, légzőkészülékek, egyéni védőruházat is biztosított volt. Mindeközben egyre nehezebbé vált a személyi feltételeinek biztosítása, s csökkentek a működéshez elengedhetetlen, az egyesület számára elérhető anyagi források.
Mindezen körülmények az egyesület 2012. január 3-i megszűnéséhez vezettek. Az eszközállomány értékesebb, nagyobb szakmai használati értékkel bíró elemei elkerültek a településről, a megmaradt felszerelések állapota leromlott. Ehhez hasonlóan Tordason és Ráckeresztúron is megszünt az önkéntes tűzoltó egyesület.
Martonvásári és baienfurti önkéntes tűzoltók

A példás  martonvásári, tordasi és ráckeresztúri önkéntes tűzoltó egyesületi hagyományokat  keltettük ismét életre, amikor 2017. május 15-én tíz lelkes önkéntessel megalakítottuk a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (Marton ÖTE). Célként az önkéntes tűzoltó mozgalom szellemi, közösségi és szakmai hagyatékának megőrzését és a térségben élők biztonságának erősítését fogalmaztuk meg. Ehhez már a megalakuláskor kitűnő alapot biztosított az együttműködő három településen élő tagjaink elkötelezettsége, tűzoltási-mentési szakmai felkészültsége és tapasztalata.
A martonvásári központtal újjászerveződött egyesületet 2017. november 13-án hivatalosan is nyilvántartásba vette a bíróság, így magasabb fokozatra kapcsolhatott a tagtoborzás és az eszközbeszerzések tervezése. Az egyesület tagjainak száma folyamatosan bővül: a 2018-as évet már 35 taggal kezdtük, akik közül 17-en rendelkeznek tűzoltó szakmai képesítéssel.
Célunk, hogy rövid időn belül, hatékonyan be tudjunk kapcsolódni Martonvásár, Tordas és Ráckeresztúr területén a tűzoltási és mentési közfeladat ellátásába. Ennek érdekében a megalakulást követő időszakban áttekintettük az egyesület működésében rejlő lehetőségeket és részletes fejlesztési-tervet készítettünk. Már programunk első szakaszának végrehajtásával biztosítani kívánjuk az önkéntes tűzoltó szervezet riaszthatóságát és beavatkozási képességét, ezzel járulva hozzá az egyesület által vállalt vonulási területen élők és tartózkodók biztonságának javításához.

 
NyomtatásCopyright © 2017
| 51,116 egyedi látogató