Navigáció

 
Pimper_Laszlo -
Hazatért a "szabolcsi különítmény"

Vasárnap este hazatértek a vihar által súlytott Szabocs-Szatmár-Bereg megyében segítséget nyújtó önkéntes tûzoltóink. Más tûzoltóegységekkel együttmûködve Kisvárda, Rétközberencs és Ajak területén dolgoztak a hétvége során. Különbözõ helyszíneken kidõlt fákat távolítottak el,  veszélyessé vált épületszerkezeteket bontottak le, illetõleg a szél által megbontott tetõket erõsítettek meg.

Máté beszámolója a hétvégén általuk végzett kárelhárítás tevékenységrõl:

Szombat reggel 5 órakor indultunk Martonvásárról, Ercsiben felvettük a 2 kollégát, ahonnan indultunk Nyíregyházára, ahová 8 óra után érkeztünk. A laktanyától egy rövid regisztrációt követõen elindultunk Kisvárda felé, ahová be lettünk osztva. Elsõ helyszín Kisvárdán egy favágás volt majd kaptunk egy címet Rétközberencs területén, ahova a szintén akkor érkezõ Gyula-tartalék társaságában indultunk. Útközben még megálltunk egy idõközben kapott címen, ahol egy kerítésre dõlt, megközelítõleg 5 méter hosszú fát távolítottunk el. Miután a két raj megérkezett Rétközberencs önkormányzatára, majd egybõl továbbindult a következõ címre, ahol egy palatetõt kezdett meg a szél, megközelítõleg 25m2-eren. Ezt a tetõt a padlásról a két raj tagjai megközelítették és kéziszerszámok, illetve az önkormányzat által biztosított léc és ponyva segítségével leponyvázta a sérült tetõrészt. A raj tagjai a helyi általános iskolában elfogyasztott ebéd után szintén Gyula tartalékkal együttmûködve több kárhelyszínt is megvizsgált, melyek közül többet javításra alkalmatlannak ítélt meg. Végül a raj (még mindig Gyula tartalék mellett) megérkezett egy címre, ahol cserepek átrendezése után létra, ponyva, léc illetve kéziszerszámok segítségével beborította a tetõt. A következõ helyen a tetõ már kijavításra került a lakók által, így a raj, Gyula tartalék társaságában az önkormányzatra ment, ahol egy kémény eltávolítását kapták feladatul. Az elsõ nap utolsó feladataként ezen helyszínen a Gyula tartalékot támogatva a raj eltávolította a sérült kéményt egy 4 tagú dugólétra segítségével. 
Másnap az eligazításon a Gyula tartalékkal egymás elõzõ napi munkájával megelégedve kérvényeztük, hogy a második nap is együtt kerüljünk beosztásra, melyet az operatív törzs jóvá hagyott. A két raj megkezdte a vonulást Ajak területére ahol megérkezve megkaptuk az elsõ címet. A káreset helyszínére megérkezve a rajok megállapították, hogy a tûzfal felsõ, tetõt tartó része, leomlott, és az általa tartott tetõ szakaszt (megközelítõleg 60m2) a szél letépte. A rajok megítélése szerint a tetõ eredeti formájában nem volt fóliázható, azonban az épület és a tetõszerkezet többi részének állapota miatt a fóliázás szükséges volt. A rajok úgy ítélték meg, hogy a legjobb megoldás, ha a tetõ megmaradt elemeire egy ferde tetõt építenek, így levezetve a vizet a födém fölül. A rajok létra, ponyva, léc és kéziszerszámok segítségével egy fa szerkezetet építettek, majd ezt fóliáztak be. A beavatkozás végeztével a rajok azt az utasítást kapták, hogy térjenek vissza az Ajaki bázisra. A megérkezését követõen a rajokat és mellettük még 3 másik szert az egyik utca végén található raktár területre küldték, hogy egy raktár tetejét fóliázzák. A rajok konvojban megérkezve a helyszínre, több sérült tetejû raktárt is találtak, azonban egyik káreset sem veszélyeztetett anyagi javakat vagy emberéletet. Ezt követõen a rajok egy gazda kérésére segítettek egy raktár pár négyzetméteren beszakadt pala tetejének meg javításában. Egy korábbi idõpontban az operatív törzs meglátogatta a helyszínt, és a két raj munkáját “több mint megfelelõnek és szükségesnek” ítélte. Dicséretet kapott a közös csapat a Törzstõl (a munka szakszerû kivitelezése miatt). A nap végeztével távozásunk elõtt az operatív törzs munkánkat kiemelkedõnek titulálta. Egy, a Gyula tartalékkal készített közös kép után indultunk haza.

 

NyomtatásCopyright © 2017
| 111,483 egyedi látogató