Navigáció

 
Tevékenységi területünk

A Martonvásári Önkéntes Tûzoltó Egyesület (Marton ÖTE) 2019. január 1-tõl I. kategóriájú (önállóan) beavatkozó önkéntes tûzoltó egyesületként végzi munkáját.

Az önkéntes tûzoltósági feladatot már öt település (Martonvásár, Baracska, Gyúró, Ráckeresztúr és Tordas) területén, valamint a környezõ közlekedési utakon, így az M7 és M6 autópályák éríntett szakaszain lát el. Az általunk védett területen az állandó lakosok száma meghaladja a 15 ezret, míg az ott közlekedõk számát nagyságrendekkel nagyobbnak becsüljük.

A beavatkozások során többnyire az Érdi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság és a Váli Önkormányzati Tûzoltóság egységeivel dolgoztunk együtt. 

Az „önálló beavatkozás” kötelezettségének teljesítésében nagyon fontos, hogy a Marton ÖTE saját fejlesztésû „készenlét szervezõ és riasztás továbbító” internetes felületet mûködtet, melynek tanúsága szerint tagjaink több mint 32.100 órányi riaszthatóságot/készenlétet teljesítettek 2019-ben.

 

 

A 2019. év folyamán 107 tûz- és káreseményhez összesen 124 vonulást teljesítettünk. Ebbõl 40 alkalommal önállóan, más tûzoltó egység közremûködése nélkül végeztük el a feladatunkat vállalt mûködési területünkön, melynek során 54 szermozgás történt.

  • A szeradatlapok alapján a 124 vonulás során:
    • 69 alkalommal mûszaki mentéshez;
    • 55 alkalommal tûzesethez;
    • összesen 537 fõ;
    • összesen 1666 km-t teljesítve vonult.

A 124 vonulással a Marton ÖTE Magyarország harmadik legaktívabb önkétes tûzoltó egyesülete volt 2019-ben.

 

Szervezetünk tagja a Martonvásár Járás Önkéntes Mentõcsoportnak, ami szélesebb körben, a járás teljes területén lehetõvé teszi mentési és kárelhárítási szerepvállalásunkat.

 

 

 

 

 

A Martonvásári Önkéntes Tûzoltó Egyesület újjászervezése (2017-2018):

Az Érd Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság és a Martonvásári Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2018. január 18-án együttmûködési megállapodást kötött.

Ezzel újjáindult az önkéntes tûzoltói szaktevékenységellátás a térségben: 2018. február 15-tõl a Marton ÖTE II. kategóriájú önkéntes tûzoltó egyesületként közremûködést vállalt a tûz- és káresetek felszámolására irányuló közfeladat-ellátásban.

A vállalt tevékenységi területünk 2018-ban Martonvásár, Ráckeresztúr és Tordas településekre terjedt ki. (Lakosságszám: 10.874 fõ a 2015. január 1-i KSH adatok alapján.)

 
Copyright © 2017
| 112,030 egyedi látogató